KKF främjar vetenskap och utbildning inom käkkirurgi

 
Käkkirurgi är den kirurgiska disciplinen som diagnostiserar och behandlar sjukdomar samt defekter i munhåla, käkar, ansikte samt angränsande områden. I specialiteten ingår också diagnostisering och behandling av oralmedicinska tillstånd.
 
Specialiteten gränsar till de medicinska specialiteterna öron-näsa-hals och plastikkirurgi.  
Årsberättelse 2015

Konsensus AB på strålbeh pat

ONJ-patienter!

Har du en nyhet till hemsidan?

Har du något intressant som rör våra medlemmar? Kanske en kollega som ska disputera, lediga jobb etc... Kontakta oss i så fall.